ČENĚK, Jiří, Josef SMOLÍK a Veronika SVATOŠOVÁ. Marketing on Social Networks: Content Analysis of Facebook Profiles of Selected Czech E-shops. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(26), 9-20 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/trends.2016.26.9. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63790
Uložit do Citace PRO