MILICHOVSKÝ, František. Relationship of reverse logistics and marketing communication in Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(26), 48-56 [cit. 2020-01-20]. DOI: 10.13164/trends.2016.26.48. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63794
Uložit do Citace PRO