JEROH, Edirin. Does Book Values and Earnings Affect Equity Values of Corporate Entities in Nigeria? Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(27), 30-38 [cit. 2019-11-12]. DOI: 10.13164/trends.2016.27.30. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63798
Uložit do Citace PRO