ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva. Do they Compete Differently? Strategies of MNEs and Domestic Companies in the Environment of the Czech Republic. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016, X(27), 67-79 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/trends.2016.27.67. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63802
Uložit do Citace PRO