KLIMEŠ, Petr. Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63841. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Josef Halámek.
Uložit do Citace PRO