ZVEJŠKOVÁ, Michaela. Návrh podnikatelského záměru [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63945. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO