TĚŽKÝ, Martin. Management kadeřnického studia [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63948. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO