VAŇKOVÁ, Leona. Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63957. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO