NOVOTNÝ, Radoslav. Chemická kotva do zdiva na bázi rychletuhnoucích geopolymerních pojiv [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6397. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.
Uložit do Citace PRO