SIXTOVÁ, Veronika. Model elektronického marketingu pro firmu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2008 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO