KABELKA, Michal. Aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z rozhraní OBDII pro Android [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO