ČÁPOVÁ, Ludmila. Umělé srdce [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.
Uložit do Citace PRO