BLAŽÍČKOVÁ, Věra. Způsoby financování majetku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO