BUCHTA, David. Nástroj na generování polymorfních síťových útoků [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64108. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Ovšonka.
Uložit do Citace PRO