DUBEŇ, Matej. Agregace a doporučování událostí a míst z Facebooku [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO