BĚLOUŠEK, Radim. Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.
Uložit do Citace PRO