KLIMŠOVÁ, Barbora. Základní umělecká škola [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64235. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.
Uložit do Citace PRO