ŠŤAVÍK, Jakub. Estakáda přes silnici a inundační území [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64238. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Josef Panáček.
Uložit do Citace PRO