PLACHÝ, Jakub. Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64259. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO