HULEJA, Adam. Penzion pro seniory [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64283. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivana Košíčková.
Uložit do Citace PRO