KOUDELKOVÁ, Ivana. Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO