SALINGEROVÁ, Lucie. Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64414. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO