FIKEJSL, Tomáš. Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jiří Hirš.
Uložit do Citace PRO