SEMERÁDOVÁ, Nikol. Fixace těžkých kovů v cementové matrici s příměsí přírodního zeolitu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64470. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Martin Vyšvařil.
Uložit do Citace PRO