MAUEROVÁ, Martina. Zdravotně technické instalace v obytné budově [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.
Uložit do Citace PRO