HOUŠKA, Ondřej. Administrativní budova s garážemi [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.
Uložit do Citace PRO