LEHOTSKÁ, Lívia. Rekonstrukce malé vodní nádrže Pod kravínem [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO