RADMIL, Aleš. Stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském Hradišti [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64605. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO