KONDRATENKO, Bohdan. Průmyslová hala v areálu Moravostav - příprava realizace stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.
Uložit do Citace PRO