OMELKA, Vlastimil. Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Olga Davidová.
Uložit do Citace PRO