LÍŠKOVÁ, Ivana. Stanovení geotechnických vlastností zemin s využitím metody Elektrické impedanční spektrometrie [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64655. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jiří Pavlík.
Uložit do Citace PRO