ZÁRUBOVÁ, Martina. Dům zdraví v Hustopečích [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64663. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO