RAJNOCHOVÁ, Markéta. Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64668. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.
Uložit do Citace PRO