SAFARI, L., G. BAGHERSALIMI, A. KARAMI a A. KIANI. On the Equalization of an OFDM-Based Radio-over-Fiber System Using Neural Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 162-169 [cit. 2020-01-25]. DOI: 10.13164/re.2017.0162. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64721
Uložit do Citace PRO