KOŘÍNKOVÁ, Jana. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64753. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Katedra teorií a dějin umění. Vedoucí práce Kaliopi Chamonikolasová.
Uložit do Citace PRO