BIERSKÁ, Tereza. VIZUÁLNÍ IDENTITA PRO DESIGNÉRKU ŠPERKŮ [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.
Uložit do Citace PRO