BARTOŠOVÁ, Zuzana. CIRKULACE [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO