SIEGELOVÁ, Kateřina. NA PASNÍKU [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.
Uložit do Citace PRO