TOPOLÁŘ, Libor, Luboš PAZDERA, Barbara KUCHARCZYKOVÁ, Jaroslav SMUTNÝ a Karel MIKULÁŠEK. Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2017, 7(5:451), 1-11 [cit. 2019-09-19]. DOI: 10.3390/app7050451. ISSN 2076-3417. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64772
Uložit do Citace PRO