VENSKÁ, Petra. Odstranění organického znečistění z vody s využitím UV záření [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Martina Repková.
Uložit do Citace PRO