BRINZOVÁ, Marianna. EX/POZÍCIA [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.
Uložit do Citace PRO