ŠVACHULOVÁ, Klára. SoftSPARKSforMANC [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO