MÁČALOVÁ, Naděžda. HANDICAP FAVU [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO