STRAPKO, Tibor. Termické zpracování odpadů s využitím tepla [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6489. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO