TAJOVSKÝ, Jakub. FICTION CENCRETE [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64892. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.
Uložit do Citace PRO