STEHLÍKOVÁ, Iveta. MEZIPROSTOR (MORFOLOGIE NEVIDĚNÉHO) [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Vítková,, Lenka Vítková,, Lenka.
Uložit do Citace PRO