MAREČKOVÁ, Kateřina. KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64908. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Jan Kristek.
Uložit do Citace PRO