STÁVKOVÁ, Markéta. Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO