PAVLATOVSKÁ, Barbora. Extracelulární enzymové aktivity půdních kvasinek [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65041. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Stratilová.
Uložit do Citace PRO