ADAMEC, Matúš. Automatizované nastavení regulátoru pohonu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65085. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Blaha.
Uložit do Citace PRO